:
: 1: 1

Instalace vody a kanalizace II - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Stavebnictví » Informatorium

Cena:245.00

Seznamuje se způsobem pokládky, montáže, kontroly a údržby veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod, kanalizačních přípojek, domovní kanalizace a zdravotně technických zařízení obytných budov. Zmiňuje zásady pro vybavení bezbariérových sanitárních prostorů pro postižené, platné normy pro ukládání a údržbu veřejné i domovní kanalizace a podává přehled instalačních systémů používaných v ČR.
184 stran, 145 obrázků, 12 tabulek