:
: 1: 1

Ošetřovatelství IV/2 - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Zdravotnictví » Informatorium

Cena:205.00

Seznamuje s ošetřováním nemocných na onkologickém, očním, ortopedickém a stomatologickém oddělení.
Podává přehled o práci na těchto odděleních, uvádí charakteristiku jednotlivých onemocnění a ošetřovatelský proces, jehož součástí jsou ošetřovatelská diagnóza, cíl a plánování ošetřovatelské péče.
136 stran, 9 obrázků, 3 tabulky