:
: 1: 1

Základy němčiny 1.díl prac. sešit - Parta

Základní praktické školy » Němčina|Základní praktické školy » Parta

Cena:87.00

Pracovní sešit vychází z RVP, Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici a je určený k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Je, shodně s učebnicí, členěn do čtyř kapitol, v nichž se objevují jazykové náměty s doplňováním hlásek, slabik, ale také říkanky, básničky, jazykolamy a písničky. Koncepce kapitol zahrnuje i doplňková cvičení, určená zejména schopnějším žákům. Komunikativní zaměření pracovního sešitu zajišťuje mnoho dialogových námětů vedoucích k rozvoji samostatného ústního projevu