:
: 1: 1

Průvodce – Průřezová témata – Projekty 1

Učebnice - Základní školy » Pomocné knihy a pomůcky » 1.stupeň|Učebnice - Základní školy » Pomocné knihy a pomůcky » Prodos

Cena:122.00

Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů v 1. období. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy do učebnic všech tří oborů, které podporují jeho realizaci, a výčet naplněných tematických okruhů.