:
: 1: 1

Matematika 2 st. 1. (7.-8.roč.) - Parta

Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Parta

Cena:160.00

Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika. První část učebnice  (7. ročník) obsahuje sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, práci s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrii (přímky, polopřímky, úsečky).
Druhá část učebnice (8. ročník) obsahuje písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, násobky čísla 10, určování času (čtvrthodina), vážení na gramy, odměřování na litry a půllitry, geometrii – rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), určování času (třičtvrtěhodiny).