:
: 1: 1

Matematika 2 st. 2. PS (8. roč.) - Parta

Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Parta

Cena:105.00

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z druhé části učebnice – písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, násobky čísla 10, určování času (čtvrthodina), vážení na gramy, odměřování na litry a půllitry, geometrie – rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), určování času (třičtvrtěhodiny).