:
: 1: 1

Vlastivěda 4.roč. Dějiny - Z pravěku do novověku prac. sešit - Nová škola s.r.o. 495

Učebnice - Základní školy » Vlastivěda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Vlastivěda » Nová škola s.r.o.

Cena:54.00

Barevný pracovní sešit je vždy rozvržen obdobně jako příslušná učebnice a svým obsahem odpovídá předkládaným učebním textům. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin.